Documentation V3
Ask or search…
K
Comment on page

Search Payment Method

Check the payment methods available for each of your LP accounts
get
https://api.stage.localpayment.com
/api/resources/payment-methods
Search Payment Method

Search Payment Method: request & response examples

Example request
Example response
curl --location --request GET 'https://api.stage.localpayment.com/api/resources/payment-methods?accountNumber=484.840.00000003' \
--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2tlbl90eXBlIjoiYWNjZXNzIiwiZXhwIjoxNjQ3ODg2NDMyLCJqdGkiOiIwNmNiNjE0YzcyMTM0M2JkYTFkMDU4Y2Y2NmFlNGRkNiIsInVzZXJfaWQiOjMwLCJzdXBlcnVzZXIiOnRydWUsImlzX3N0YWZmIjpmYWxzZSwicm9sZXMiOlsiQUxMIl0sImNvdW50cmllcyI6WyJBTEwiXSwiY29tcGFueSI6IjAwMDEiLCJjbGllbnRfY29kZSI6IjAwMDEifQ.c9CwaHxnHpG2h2S76OtqiblBwfvH85o883BVHahUheM'
[
{
"accountCode": "ACME.MEX.USD.01",
"accountNumber": "484.840.00000003",
"payinPaymentMethods": [
{
"id": 14,
"code": "1602",
"name": "Oxxo",
"description": "Oxxo",
"paymentMethodType": "Cash",
"country": {
"id": 0,
"code": "484",
"name": "Mexico",
"isoCode3": "MEX",
"localCurrency": {
"code": "484",
"name": "Mexican peso",
"isoCode3": "MXN"
}
}
},
{
"id": 31,
"code": "1606",
"name": "BBVA",
"description": "BBVA",
"paymentMethodType": "BankTransfer",
"country": {
"id": 0,
"code": "484",
"name": "Mexico",
"isoCode3": "MEX",
"localCurrency": {
"code": "484",
"name": "Mexican peso",
"isoCode3": "MXN"
}
}
},
{
"id": 13,
"code": "1600",
"name": "Visa",
"description": "Visa",
"paymentMethodType": "CreditCard",
"country": {
"id": 0,
"code": "484",
"name": "Mexico",
"isoCode3": "MEX",
"localCurrency": {
"code": "484",
"name": "Mexican peso",
"isoCode3": "MXN"
}
}
},
{
"id": 56,
"code": "1603",
"name": "Visa",
"description": "Visa",
"paymentMethodType": "DebitCard",
"country": {
"id": 0,
"code": "484",
"name": "Mexico",
"isoCode3": "MEX",
"localCurrency": {
"code": "484",
"name": "Mexican peso",
"isoCode3": "MXN"
}
}
}
],
"payoutPaymentMethods": []
}
]

Payment Method Object

Payment Method Object
Example Payment Method Object
Property
Type
Description
accountCode
String
Your Localpayment account code in which the amount will be acredited
accountNumber
String
Your Localpayment account number in which the amount will be acredited
payinPaymentMethods
Obj<payinPaymentMethods>
Payin payment method object
payoutPaymentMethods
Obj<payoutPaymentMethods>
Payout payment method object
[
{
"accountCode": "String",
"accountNumber": "String",
"payinPaymentMethods": [
{
"code": String,
"name": String,
"description": String,
"paymentMethodType": String,
"country": {
"id": number,
"code": String,
"name": String,
"isoCode3": String,
"localCurrency": {
"code": String,
"name": String,
"isoCode3": String
}
}
}
],
"payoutPaymentMethods": [
{
"code": String,
"name": String,
"description": String,
"paymentMethodType": String,
"country": {
"id": number,
"code": String,
"name": String,
"isoCode3": String,
"localCurrency": {
"code": String,
"name": String,
"isoCode3": String
}
}
}
]
}
]

Payin/Payout Payment Method Object

Payin/Payout Payment Method Object
Property
Type
Description
code
Number
Payment method code
name
String
Payment method name
description
String
Description of the payment method
paymentMethodType
String
Type of payment method
country
Obj<country>
Country object

Country Object

Country Object
Property
Type
Description
code
String
Country code
name
String
Country name
isoCode3
String
Country name in isoCode3
localCurrency
Obj<localCurrency>
LocalCurrency Object

Local Currency Object

Local Currency Object
code
String
Payment Method code
code
String
Currency code
name
String
Currency name
isoCode3
String
Currency name in isoCode3

Payment Methods by Country