Installments Plan Quote

Use this server in order to quote an installment plan
post
https://api.stage.localpayment.com
/api/installments-plans
Installments Plan Quote

Example: Installment request

The installmentsToken that brings the response will have a 10 minutes duration.
JSON: Body request
cURL: Body request
Response: InstallmentsToken
{
"paymentMethod": {
"code": "1000"
},
"country": "ARG",
"currency": "ARS",
"amount": 1000.00,
"accountNumber": "032.032.00000002"
}
curl --location --request POST 'https://api.stage.localpayment.com/api/installments-plans' \
--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2tlbl90eXBlIjoiYWNjZXNzIiwiZXhwIjoxNjUxNTkyMzI0LCJqdGkiOiI4ODRiODRlNjM5OTQ0ZjFlOTU2MDhlZTFmOThlZTI3NCIsInVzZXJfaWQiOjMwLCJzdXBlcnVzZXIiOnRydWUsImlzX3N0YWZmIjpmYWxzZSwicm9sZXMiOlsiQUxMIl0sImNvdW50cmllcyI6WyJBTEwiXSwiY29tcGFueSI6IjAwMDEiLCJjbGllbnRfY29kZSI6IjAwMDEifQ.tG1Uk0tTb3NzmZajt-aJ2gunl6s0QiBNTI8OdglFJNM' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
"paymentMethod": {
"code": "1000"
},
"country": "ARG",
"currency": "ARS",
"amount": 1000.00,
"accountNumber": "032.032.00000002"
}'
{
"installmentsToken": "726257a4-1ca0-4734-bbaa-286857b3d6c7",
"creationDate": "2022-05-03T15:34:29.6181155+00:00",
"expirationDate": "2022-05-03T15:44:29.6181643+00:00",
"currency": "ARS",
"amount": 1000.0,
"installments": [
{
"installments": 2,
"installmentAmount": 550.0,
"totalPaymentAmount": 1100.0,
"financingFee": 100.0
},
{
"installments": 3,
"installmentAmount": 470.85934,
"totalPaymentAmount": 1412.578,
"financingFee": 412.578
},
{
"installments": 6,
"installmentAmount": 316.58667,
"totalPaymentAmount": 1899.52,
"financingFee": 899.52
},
{
"installments": 12,
"installmentAmount": 283.61667,
"totalPaymentAmount": 3403.4,
"financingFee": 2403.4
}
]
}