Check Status

Check the payment status of the transactions
get
https://api.stage.localpayment.com
/api/transactions/:externalId/status
Check Status
The Body structure of the Callback is the same as the Body structure of the Check Status

Examples: Check Status

cURL format request
Example response
Example response
curl --location --request GET 'https://api.stage.localpayment.com/api/transactions/1648665215/status/?=' \
--header 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2tlbl90eXBlIjoiYWNjZXNzIiwiZXhwIjoxNjQ4NjY1NjcwLCJqdGkiOiI5OTJmNTU1NjE1NGM0MjEzYjExMmU5OGY1NzgwYmFiMiIsInVzZXJfaWQiOjMwLCJzdXBlcnVzZXIiOnRydWUsImlzX3N0YWZmIjpmYWxzZSwicm9sZXMiOlsiQUxMIl0sImNvdW50cmllcyI6WyJBTEwiXSwiY29tcGFueSI6IjAwMDEiLCJjbGllbnRfY29kZSI6IjAwMDEifQ.svL94lXdzCkFcbpZwSIByAbAxHBFMRxr9yGw0Bxlfs8' \
--data-raw ''
{
"internalId": "79b03ac5-06de-4d3d-ac29-20d8515ed652",
"externalId": "1648665215",
"status": {
"code": "200",
"description": "Completed",
"detail": "The payin was credited"
}
}
{
"internalId": "4410fe1d-1cce-4c5e-88f1-12964fcd2513",
"externalId": "1648672961",
"status": {
"code": "100",
"description": "InProgress",
"detail": "The payin is pending the confirmation"
}
}

Payint Status Codes

Payout Status Codes